Header Ads Widget

رئيس جماعة بولنوار يعزل بقرار عاملي

صدر     قرار عاملي     يقضي بعزل رئيس المجلس    الجماعي      لبولنوار , بناء على حيثيات وثيقة العزل    كما      بسطها قرار عامل إقليم خريبكة        ننشر ما      جاء فيها      الموضوع     قصد    الإحاطة بكل التفاصيل :