Header Ads Widget

عوجة عوجة: صرخة شاعرة البادية من قلب امرأة صبارة"


 

بقلم:   الغفيل سكينة

شاعرة البادية


«« المرأة الصبارة »»


قصدتكم والمقصود 

       الله 

وندق لباب على الحباب 

ونقصد ما جاب 

الله الحنان المنان 

   نبدا الكلام 

بلا اله الا الله تحث 

عرش الرحمان

وكلامي على 

 المرأة الصبارة 

لي عليها الناس هضارة 

هي قلبها مضيوم 

وهوما زايدين عليها 

بلوم قالو ناس زمان 

الزواج بالنية 

والحرث بالنية 

والحاجة مقضية

وفين مالين النية 

كين لي داير راسو 

ساقي والساقي 

مولانا 

وحدو بيديه دوانا 

لي قاصد الخير يقصد الرحمان 

ولي قاصد

 من غير الخير يقصد لكريم 

عليه يثوب 

مول القرأن المنزل المكتوب 

الله يشهد والملائكة تكتب 

قاصدين العباد بالصفا والنية

لوكان يكون من الحساد ألوف 

يوقفو ويقصدوك 

بالسيوف 

حاجة الله

 يقضيها الله

مولانا الكريم 

حن بالحنان 

بجاه النبي العدنان 

وسبحان وسبحان 

لي يبيتها فشان 

ويصبحها فشان 

والدنيا حال وأحوال

وميدوم حال 

وكلا وحالو 

وكاين لي معندو حال 

غير طالقها على الناس هبال

بعض الناس الدنيا عليهم دوارة 


والمرأة معروفة صبارة 

وبصبرها نجحات

نجحت وسدات 

ولولادها جمعات 

وقالو غير ولية 

وقلت لهم بجاه

الله الحاجة مقضية 

وكلا ودواه 

كين لي دواه يصلي

ويصوم 

وكاين لي يعبد الله

حتى تطلع الشمس من وسط الغيوم 

يتفاجا القلب ما يبقى مضيوم 

وكاين لي دواه 

دخلو جواه

عندك حل من الحلول 

يا تعيش مذلول 

يا تعيش عزيز النفس بالوحدة مقرون 

بنادم حجر وطوب 

وكاين لي بصدقو 

محبوب 

وكاين لي ما تزهالو 

الݣلسة غير بالكذوب         

    وقصيدتي 

بحروف الصدق 

مكتوبة على

    المرأة الصبارة 

لي عليها 

الناس هضارة 

ݣلبها عامر بالهموم 

وهوما زايدين 

عليها بالوم

قالو الرأس المغطي حسن من العريان 

وما شافو الرأس بالهموم مليان 

وغطاه فنيان

الدقة الا جات من الحمار 

الوتد ماليه شوار

وبالصبر رماو عليها 

العار 

وݣالو هذا حال كلا دار 

الحيطان ستارة العيوب 

وفكلا دار كتاب بالصبر مكتوب 

وقالو المرأة صبرها ماشي خير منها ولكن ملزوم

ولية وكيفما وصاوني صبرت 

والكلام على فمي محبوس 

مانا مطلقة 

مانا عروس 

مانا كيف النساء 

ماليا شوار 

قيمتي مفقودة 

وكلمتي مرفودة 

الله الله 

وغير ولية 

واش بيديا 

رفعت الكفوف

والله فالسماء يشوف

شحال ضحيت 

وشحال بكيت 

والدمعة على الخد هودات 

والكلمة من الفم مخرجات 

الدمعة هودت 

من العيون 

 والصبع بالذل مسجون 

    حن يا الحنان 

وكون شهيد 

كل مرة نفتح كتاب جديد 

عوجة عوجة 

وما تسݣدات 

وكون النهار الأول بين يديا تحطات 

كون هاد القصة ما جرات 

قالو سمي وسميت 

وقالو سكتي وسكت 

ما دويت

وقالو فرحي وفرحت وفداخلي بكيت 

عارفة راسي

 فين تحطيت

وقالو صبري ما نتي اللولة ما نتي اللخرة

وهكذا تغطات الشمس بالغربال 

والهم مزال علينا يسال 

واش باغي منا مزال 

ياريت الشمس ما تغطات 

كون لولية فمكان زين تحطات 

ماضربت ما تسبات ما تشتمات مظلمات

ولكن لكبار لساناتهم

نطقات الولية سكتات 

وايلا دوات قالو الحياء قلات

واشمن عقول لي تغطي الشمس بالغربال 

والعقل زايد فالهبال 

وبكثرة لحكام

حيدو للصبر لقوام 

وكان عندهم أشهر لكلام هو صبري وزيدي صبري 

حتى قالو بالصبر داوا السقام 

واينا منطق يصدق لكلام 

حتى لمرا تصبر وتهان 

وهي موصي عليها الرحمان 

ايه صبر المرأة مطلوب 

ولكن هاد الحال ماهو بحال لحوال

ملي تجرد المرأة من القيمة 

وتسوط بحال لبهيمة 

والا دوات قالو الحياء قلات

قالو صبري والرأس المغطي حسن من العريان 

وما شافو دري صغير خاطرو عيان 

الدمعة محبوسة 

فعينيه ملي شاف بوه يمد على مو يديه 

أشهاد عووجية الحال 

لي تغطي الشمس بالغربال

شحال من دري عقدات 

يالله أملين لعقول

شفتو شحال من دري خاطرو عيان 

دارع فالطرقان 

طامع فالقرعة والكأس تعاونو

 على النسيان 

ايه المرأة 

تصبر ايلا جيب 

الراجل خوات 

وايلا الصحة مشات 

المرأة على الله والصبر عولات

ولي معوج الحال الشمس لي مغطيا بالغربال